L’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat pel vicealcalde, Josep Alandete i el regidor delegat d’Economia i Hisenda, Salvador Gregori, ha presentat aquest migdia les línies mestres dels pressupostos del 2023, que serà aprovat aquest divendres en un ple extraordinari.

La primera autoritat municipal ha destacat que aquest document està dissenyat per liderar la recuperació econòmica “després d’haver superat la fallida de l’ajuntament, i afrontar una pandèmia, una guerra i les seues conseqüències a les famílies i empreses” i per “consolidar uns comptes que ajudaran a reforçar els més de 130 milions d’euros que Gandia rebrà en forma d’inversions, ajudes i subvencions procedents d’administracions superiors. Tot plegat sense deixar d’aportar pel teixit productiu“.

Prieto ha volgut incidir en que s’aposta pel rigor, l’estabilitat i l’ordre en uns comptes consensuats i abordats al Fòrum Econòmic i Social amb agents socials, sindicats, empresaris i grups polítics.
També ha valorat que s’aborda una baixada d’impostos, com a primer pas per tornar l’esforç realitzat als ciutadans des de l’aprovació del Pla d’Ajust. “Serà el primer pas de molts, una vegada anem complint, com hem fet, amb el pagament del deute pendent i l’amortització del deute financer: com més passos fem, més podrem alleujar la càrrega als ciutadans” hadeclarat l’alcalde.

Altres de les potes sobre les quals se sustenten els pressupostos del 2023 són el suport a les famílies de la ciutat i als més vulnerables, alhora que se assenten les bases per a la consolidació de més oportunitats, la generació de riquesa i la nova transformació de la ciutat.

El document econòmic compleix, novament, amb la rigorosa legalitat, “com sempre hem fet des que entrem a governar” ha afirmat l’alcalde qui ha afegit que “l’actual Govern municipal va fer els deures i va complir una màxima que qualsevol persona duu a terme en la seua economia domèstica: no gastar més diners dels que s’ingressen“.

D’aquesta manera, el pressupost del 2023 pujarà a 95 milions d’euros. A aquesta quantitat cal sumar-hi prop de 100 milions d’euros en inversions d’altres administracions mentre s’avança en el desenvolupament del clúster sociosanitari i de salut de Sanxo Llop i la revitalització i impuls diferents aspectes relacionats amb el turístic.

El document reflecteix dos milions d’euros de reducció d’impostos i una amortització de deute de 5 milions d’euros. Pel que fa a les inversions es disposarà de 7 milions d’euros (aquest apartat s’incrementa un 7,3% per impulsar el desenvolupament de la ciutat i finançar els fons Next Generation) alhora que es mantenen i s’enforteixen les ajudes i les iniciatives destinades a les persones més vulnerables (la partida de serveis socials augmenta un 13,6%) i es continua incidint a reforçar la qualitat de tots els serveis públics que es presten.
El comerç també es veurà reforçat, ja que rebrà un nou impuls mitjançant els xecs de consum.

A la compareixença s’ha explicat que, gràcies als romanents de tresoreria, serveis bàsics de la ciutat i el Pla Respecte tindran una millora considerable, mentre que la projecció urbanística de la ciutat (9,6%), Falles (14,1%) ), Setmana Santa (15,5%), Cultura (4,5%) i IMAB (19,7%) també veuran augmentada la seua dotació.

Un altre aspecte que consta als comptes municipals és el desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme Intel·ligent, amb la consegüent dotació pressupostària a la partida d’Inversions a través del Pla de Sostenibilitat Turística cofinançat per l’Estat espanyol, la comunitat autònoma i l’aportació municipal.
En aquest sentit, Gandia segueix assentant les bases per ser una ciutat intel·ligent impulsant la transformació digital de tots els sectors administratius i econòmics mitjançant l’aplicació de tecnologia i coneixement, amb l’objectiu de convertir-se en una ciutat líder en innovació.
Igual que les energies renovables, que seran un objectiu prioritari a Gandia amb la participació indirecta a Comunitats Energètiques i la creació d’una de pròpia.

Per finalitzar la seua intervenció, Prieto ha destacat que aquests comptes, juntament amb l’arribada d’inversions d’administracions superiors i els Fons Europeus Next Generation, suposaran “una nova transformació de Gandia. Estem convençuts que no s’ix d’una crisi econòmica només a través de l’austeritat sinó també a través de les inversions públiques, que incrementen la demanda agregada, l’efecte multiplicador de la qual acaba generant més ocupació, més oportunitats i, indirectament, més ingressos públics“.

Josep Alandete, ha destacat que divendres que ve no s’aprova no només el pressupost sinó que també es dóna el vistiplau a la plantilla. “Mesures com el ‘xec comerç’ tenen un efecte multiplicador i aquestes i altres polítiques que es contemplen als comptes municipals no serien possibles sense els treballadors municipals que aconsegueixen que accedim a multitud d’ajudes i subvencions. Unes ajudes que ens permeten desplegar polítiques efectives en tots els àmbits” “Seguirem avançant sense deixar ningú al darrere i generant oportunitats. Sanxo Llop i el PAI d’equipaments faran un pas endavant en aquest exercici i són la prova d’una feina ben feta“.

Finalment, Salvador Gregori ha detallat que els serveis públics bàsics (seguretat, mobilitat, habitatge, urbanisme, serveis bàsics) suposen el 35% del pressupost amb una partida de 33.316.883,81€ mentre que les actuacions de protecció i promoció social i foment de l’ocupació s’incrementa un 4% fins a assolir els 4.040.631,71 €. Per la seua banda, l’apartat de producció de béns públics de caràcter preferent (educació, esports, sanitat o cultura) es reforcen un 13% fins a 11.955.060,89 €.
Pel que fa a les actuacions de caràcter econòmic (agricultura, comerç, transport públic, innovació i turisme) arriben als 5.489.442,14 €, mentre que la resta de qüestions de l’àrea d’Actuacions de caràcter General sumen 25.789.319,14 €. Finalment, es destinen 14.102.312€ a reduir el deute.

Estem davant d’un pressupost que és el millor que es pot fer per a aquesta ciutat. Els indicadors econòmics ho indiquen i ho corroboren. Tots els pressupostos que ha fet  aquest govern han sigut bons i legals i ens han portat a la situació d’estabilitat i millora financera de què gaudim” va finalitzar l’edil.

Write your comment here ...

Deixa un comentari