– La candidata a l’Alcaldia, Alícia Izquierdo, ha assegurat que el nou govern local continuarà eixamplant la xarxa d’habitatge públic i social, però amb accions més contundents també davant l’augment dels preus dels lloguers.

– Alícia Izquierdo: «Per descomptat, volem garantir el dret a un habitatge digne, que cap persona es quede al carrer. Però que la gent, sobretot jove, que opta a buscar un lloguer, per a emancipar-se o per qüestions laborals- socials, tinga l’oportunitat de trobar un pis a un preu assequible».

– El diputat de Compromís a les Corts, Jesús Pla, ha posat en valor les polítiques d’habitatge de la Generalitat seguint el principi fonamental del dret constitucional a una vivenda digna, «i no el de considerar l’habitatge com una mercaderia». A través de decrets com el del Dret de Tanteig i Retracte de la Generalitat en les VPO o la nova Llei de l’Habitatge Col·laboratiu.

 

La candidata de Més Gandia a l’Alcaldia de Gandia i regidora de Compromís, Alícia Izquierdo, acompanyada del diputat de Compromís a les Corts, Jesús Pla, ha comparegut aquest matí davant els mitjans de comunicació per parlar de polítiques en matèria d’habitatge que es posaran en marxa al govern local pròxim o s’estan desenvolupant des de la Generalitat. I ho han fet des de la plaça Tirant, on s’hi troben precisament les dependències de l’Oficina Municipal de l’Habitatge.
Izquierdo ha posat en valor el treball que està realitzant des de fa dues legislatures el Govern del Serpis pel que fa a la regeneració urbanística i gestió o promoció de l’habitatge públic i social. «Som un municipi exemplar, perquè hem sabut tramitar moltes ajudes, hem tingut la capacitat de portar les Àrees de Regeneració i Renovació Urbana (ARRUS) a diferents barris com el Raval, Beniopa, Plaça El·líptica… I anar també fent compra pública i habitatge, però sempre molt vinculat a l’emergència social o a l’increment de la borsa de vivenda social».

Pla de Lloguer Públic

La candidata de Més Gandia ha anunciat que es vol anar més enllà per a fer front a un problema que semblava que només afectava a les grans ciutats, però que ja ha arribat a les poblacions mitjanes com Gandia; l’accés de la població en general, en especial la més jove, a un habitatge en règim de lloguer: «Només cal entrar als portals immobiliaris per tal d’observar l’increment de preus. També és cert que l’estoc privat és relativament escàs i això fa encarir els preus encara més. Per això, proposem seguir augmentant el parc de vivenda públic, però dins d’aquesta borsa generar lloguer públic, fent l’Ajuntament de garant. Si posem uns preus assequibles, amb una seguretat jurídica darrere, pensem que tindrà un efecte en el mercat privat amb preus més competitius i assequibles».
En definitiva, «Més Gandia vol garantir el dret a un habitatge digne, que cap persona es quede al carrer. Però que la gent, sobretot jove, que opta a buscar un lloguer, per a emancipar-se o perquè la situació laboral actual requereix de capacitat de mobilitat, tinga l’oportunitat de trobar un habitatge a un preu assequible».

Nova Llei d’Habitatge Col·laboratiu

Per la seua banda, el diputat de Compromís a les Corts ha recordat el que s’ha fet des del Botànic i des de les Corts en matèria d’habitatge. En primer lloc, un canvi de concepte cap al dret constitucional a una habitatge digne i deixa de considerar la vivenda com una mercaderia. «Com sabreu el decret de vivenda aprovat per la Generalitat a principis de legislatura i que contenia el dret de tanteig i retracte en favor de la Generalitat (que va impugnar sense èxit el PP davant el Constitucional) contenia eixe mecanisme d’adquisició preferent per part de la Generalitat de les vivendes de protecció oficial que es transmitisquen. La qual cosa ha permès que el parc públic creixca i es regule el preu de la vivenda pública i de lloguer. I això cal posar-ho en valor».
Precisament, en l’últim plenari de la legislatura a les Corts s’ha aprovat la Llei de l’Habitatge Col·laboratiu que afavorirà eixe dret constitucional a la vivenda: «Ve d’experiències en altres llocs d’Europa i de l’Estat Espanyol i va a possibilitar que, a través de cooperatives o associacions sense ànim de lucre, es rehabiliten o construisquen habitatges per a un ús compartit, col·laboratiu. L’usuari tindrà un dret d’ús o de propietat, però a través d’unes quotes molt per baix del preu de mercat podrà accedir a una vivenda amb una part d’ús privatiu i altra comunitària». La llei estableix exempcions fiscals per a la construcció i rehabilitació d’eixes vivendes, també en l’impost de transmissions, etc… I, per altra banda, permetrà que la Generalitat adquirisca també part en eixes construccions o rehabilitacions d’habitatge col·laboratiu, augmentant el parc públic i social.