La primera tinenta d’Alcaldia i regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Emergència climàtica, Alícia Izquierdo, ha anunciat aquest matí la posada en marxa del procés de participació de la ciutadania com a part del Pla Director del Barranc de Beniopa.

«Una proposta per al futur del Barranc i la seua zona d’influència que inclourà un conjunt d’accions sobre el terreny des del Barranc de Borrell fins la desembocadura al Port. Sabem que es tracta d’un document importantíssim per al futur de la ciutat per moltes raons i que pot representar un canvi radical en el Barranc: volem que a partir d’un espai degradat i marginal aconseguim paisatges de gran valor i ben integrats en el nostre territori en totes les seues vessants: la rural o agrícola, la urbana i la natural», ha explicat.

Sara Aunès, d’Ona Adapta, empresa adjudicatària, ha explicat que es realitzaran en diferents fases, sessions informatives i tallers de participació, enquestes així com reunions monogràfiques amb el Fòrum XXI i el Consell de Participació:

Jornades informatives i de sensibilització ciutadana: el 14, 15 i 16 de maig, al saló d’Actes del Grau, la Casa de la Marquesa i el Centre Social de la Quadra de Beniopa, respectivament.
Enquesta ciutadana digital: setmana del 20 al 26 de maig.
Diagnòstic per sectors: sessions monogràfiques amb el Fòrum XXI i el Consell de Participació Ciutadana.
Taller de participació al Grau i Beniopa.
Jornada de retorn per valorar les línies estratègiques.

«Però no podem aspirar a un objectiu tan important sense comptar amb la ciutadania, necessitem incorporar els punts de vista de tots els sectors implicats, així com arreplegar idees i propostes realistes a incorporar. És per açò que demanem públicament la participació il·lusionada i constructiva, però també responsable, de tots aquells que estiguen interessats», ha desitjat Izquierdo.

Finalment, ha informat que, paral·lelament a la redacció del Pla Director, s’estan fent ja les tasques preparatòries, com l’eliminació de les canyes i la redacció dels projectes per habilitar zones inundables, ampliar la llera del Barranc i plantar arbres i plantes autòctones.

Renaturalització i mitigació dels efectes de les inundacions al corredor verd del Barranc de Beniopa

Cal recordar, que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), a través de la Fundació Biodiversitat i la Direcció General de l’Aigua, va resoldre la convocatòria d’ajudes de la Fundació Biodiversitat per a grans projectes transformadors que contribuisquen a la millora de l’estat ecològic del sistema fluvial en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat amb fons europeus Next Generation.

Aquesta resolució va concedir una ajuda de 2.385.547,91 € per al desenvolupament de la proposta denominada “Renaturalització i mitigació dels efectes de les inundacions al corredor verd del Barranc de Beniopa a la ciutat de Gandia”, el pressupost total d’execució del qual és de 2.511.103,06 € sense IVA. L’Ajuntament de Gandia és l’òrgan gestor i l’entitat executora.

La proposta presentada i ja aprovada per la FB, consisteix en accions directes sobre el medi, que essencialment són modificacions de la llera i el seu entorn i la seua total renaturalització es concreten en:

Eliminació de la flora exòtica, particularment el canyar que ha invadit el barranc impedint el creixement de la vegetació nativa i el correcte desenvolupament dels ecosistemes propis del barranc al nostre territori.
Ampliació de la llera a punts crítics i fixació del talussos resultants, així com en aquells punts on hem detectat perill de despreniment per erosió fluvial.
Excavació d’una gran àrea inundable just abans de Beniopa, que en condicions normals serà una amplia arbreda i on l’aigua de les avingudes podrà acumular-se evitant en alguna mesura les inundacions.
Plantació d’espècies natives a la llera, com a primer pas indispensable per a regenerar els ecosistemes propis del barranc i on podrà progressivament instal·lar-se i nidificar la fauna. També crearem arbredes en àrees d’influència del barranc, que podran ser utilitzades com a lloc d’esplai per a tots.

Write your comment here ...

Deixa un comentari