La Generalitat ha iniciat els tràmits per a declarar Bé d’Interés Cultural (BIC), amb categoria de monument, a favor de l’església de Sant Nicolau de Gandia, tal i com s’havia sol·licitat des de la nostra ciutat. Així ho ha publicat hui el Diari Oficial de la Generalitat, que estableix un període d’un mes des de l’endemà hàbil de la publicació d’aquesta consulta en el DOGV, a fi de demanar l’opinió de les persones i les organitzacions afectades.

L’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha valorat la bona notícia per a la ciutat i ha informat que «a partir d’ara comença un període de tramitació d’expedient cap a la declaració de BIC, tan important per a nosaltres i que hem perseguit al llarg de molt de temps. Creiem que el Grau s’ho mereix per les característiques i condicions patrimonials de l’immoble, per la seua singularitat. Però sobretot pel símbol que representa per al districte marítim i per a tota la ciutat. És un assoliment important i és el final d’un camí que ha suposat molt de treball per poder aconseguir la declaració de BIC que estem convençuts que arribarà en uns mesos».

L’alcalde ha anunciat que l’església podria estrenar enllumenat propi per a les Festes del Grau (de la Verge del Carme i la Mare de Déu Blanqueta), que tindran lloc les pròximes setmanes. «I és el preludi de totes les commemoracions per a una fita que esperem aconseguir prompte, com és la declaració de BIC».

Per la seua banda, la primera tinenta d’alcaldia i regidora de Patrimoni, Alícia Izquierdo, ha destacat les bones notícies per al nostre patrimoni que s’estan donant aquests dies. «I que encetàvem ahir amb l’anunci de l’inici dels treballs de restauració de la Capella de l’Assumpció. I continuem amb l’inici de l’expedient cap a la declaració BIC de l’església de Sant Nicolau, i que es refereix a aquells béns que tenen un valor patrimonial excepcional i mereixen una protecció especial per part de l’Estat. En aquest cas, estem parlant d’un monument icònic i identitari del districte pesquer i del millor exemple d’arquitectura de la modernitat a Gandia».

Mar i Formigó

Alícia Izquierdo ha destacat que, possiblement, l’església del Grau arribe a ser «la primera obra d’arquitectura moderna vinculada al formigó que es declare Bé d’Interés Cultural al territori valencià».

Precisament, Sant Nicolau acollirà el pròxim dijous 11 de juliol una jornada sobre patrimoni vinculat al litoral sota el títol «Mar i formigó», organitzada per l’Ajuntament de Gandia i l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE) de la Generalitat. La Directora General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura i Esport, Pilar Tébar Martínez i l’alcalde inauguraran la jornada, que conclourà l’edil de Patrimoni.

L’església de Sant Nicolau

L’església es troba situada en la desembocadura al mar del riu de Sant Nicolau i dedicada a Sant Nicolau de Bari. L’església del Grau va ser construïda el 1962 per l’enginyer Eduard Torroja, en col·laboració amb l’enginyer Jaume Nadal i l’arquitecte Gonzalo Echegaray. Es tracta del millor exemple d’arquitectura de la modernitat a Gandia. Va ser restaurada entre 2002 i 2006 per Ignacio Lafuente.

L’església destaca per ser una resposta única i singular a un problema funcional, espacial i formal d’una manera senzilla i econòmica. És una construcció que mereix ser reconeguda per la seua qualitat i interès arquitectònic, una solució espacial i eficaç que s’ajusta al seu emplaçament.

La coberta i les façanes es recolzen en els extrems permetent que les façanes no toquen sòl. El temple està construït per dues lloses de formigó pretesat a diferent alçaria que es recolzen en els murs extrems, amb suports isostàtics. Cada làmina es troba coberta i està convenientment inclinada per a facilitar l’evacuació d’aigües i l’espiritualitat a l’interior. Cal destacar el tractament general de l’edifici amb materials naturals, pedra i rajola, a l’interior, amb contenció dels elements decoratius, que destaquen el mosaic de la capçalera, l’abstracció de les vidrieres i la geometria de la creu i el campanar exteriors de formigó vist, com també el claustre.

Write your comment here ...

Deixa un comentari