MODEL DE TURISME SOSTENIBLE 

Mesurarem i estudiarem els límits de la càrrega turística de la platja de Gandia per a garantir la pervivència d’un model sostenible de turisme per a la ciutat i la comarca. 

Impulsarem la recollida de dades turístiques (càrrega, ocupació, preus del lloguer, etc.) per a poder gestionar de manera intel·ligent l’estratègia turística de la ciutat. 

IMPLANTACIÓ DE LA TAXA TURÍSTICA 

Demanarem la implantació de la taxa turística a la ciutat de Gandia, tal i com es fa en tants destins rellevants. Cal sensibilitzar els professionals i la ciutadania de la importància de la taxa i dels seus efectes positius en el manteniment del nostre entorn i de l’atractiu turístic de la ciutat, que permetrà invertir més de 2 milions d’euro en millorar serveis públics.  

MÉS FREQÜENCIA DE TRANSPORT PÚBLIC 

Potenciarem el servei (disponibilitat i freqüència) de transport públic de cara a l’estiu i als esdeveniments turístics, per millorar la connexió entre Gandia i la seua platja.

SENYALÍTICA 

Incrementarem la quantitat de senyals en la via pública per fer més visibles  els monuments principals de la ciutat i de la comarca, tant naturals com patrimonials. 

PROJECTES PÚBLICOPRIVATS ALS “TINGLAOS” 

Atraurem inversions per als «tinglaos» del Port de Gandia, en forma de col·laboracions publicoprivades per a projectes d’oci, turisme, gastronomia i cultura. 

NÒMADES DIGITALS

Oferirem Gandia com a ciutat innovadora ideal per treballar i viure. Atraurem emprenedors digitals per a teletreballar (nòmades digitals), mitjançant la col·laboració del campus UPV Gandia, instituts tecnològics i empreses, i millorant la qualitat de les connexions a la xarxa. 

COL·LABORACIONS PER PROFESSIONALITZAR EL SECTOR TURÍSTIC

Donarem impuls a la professionalització del sector turístic, en col·laboració amb les institucions que s’hi dediquen específicament (Campus UPV Gandia, CdT…). Mediarem per a la regularització de les condicions laborals de les persones que treballen en el sector turístic.

PROMOCIÓ DE PISOS DE LLOGUER TURÍSTIC LEGAL

Promocionarem una campanya, a través de l’ajuntament, dels pisos de lloguer turístic legals,  per garantir un bon servei als nostres visitants i donar suport a les empreses regulades conforme a la llei.  

ESDEVENIMENTS EN ESPAIS SINGULARS

Donarem un nou impuls al turisme de negocis, convencions i congressos (MICE) en espais singulars de la ciutat, per col·laborar amb institucions i empreses que veuen Gandia com una ciutat atractiva per a les seues activitats. 

GUIA D’EXPERIÈNCIES TURÍSTIQUES 

Promocionarem una guia d’experiències turístiques amb empreses elaborada en el marc del segell de qualitat SICTED. 

PROMOCIÓ DE LA FIDEUÀ

Donarem suport a l’Associació de la Fideuà de Gandia per a potenciar la marca del nostre plat més típic, mantenint el conveni de col·laboració i promocionant la fideuà. 

APARCAMENT D’AUTOCARAVANES

Crearem un aparcament d’autocaravanes en la platja de Gandia, en una àrea pública, en un entorn urbà, entre la carretera Natzaret-Oliva i el carrer de la Ribera Baixa, que estarà obert tot l’any i que permetrà la pernocta visible. Comptarà amb il·luminació i serveis de càrrega d’aigua potable, buidatge d’aigües grises i buidatge d’aigües negres.

MÉS FIRES SECTORIALS 

Ampliarem el concepte de fires sectorials que ja s’està desenvolupant amb èxit en Fira Mercat: esdeveniments a l’aire lliure de temàtica diferenciadora i complementària respecte de l’oferta comercial de la ciutat. Apostarem de manera especial per la promoció dels productes de la Safor. 

COOPERACIÓ AMB ASSOCIACIONS 

Perseverarem en la implicació de les distintes associacions de l’àmbit econòmic de la ciutat (turístiques, hostaleres, comercials, polígons industrials, sindicats).

BORSA DE LOCALS COMERCIALS 

Crearem una borsa de locals comercials buits per a mediar entre els propietaris i els emprenedors que vullguen posar en marxa un negoci.

UNIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ TURÍSTICA A LA XARXA

Unificarem la informació turística, comercial i de restauració de la ciutat a la xarxa, perquè resulte fàcil de consultar per a la ciutadania i els nostres visitants. 

DIGITALITZACIÓ DELS COMERÇOS

Seguirem promovent la digitalització dels negocis locals, mitjançant programes innovadors d’ajuda directa i d’activitats formatives. 

DIGITALITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Facilitarem la interacció física i digital de l’administració pública amb la ciutadania i les associacions, per millorar la relació i augmentar la transparència dels tràmits administratius, facilitant-ne l’accés i mostrant l’estat dels seus expedients i la informació de caràcter públic (pressupostos, informació dels plenaris, ordenances, convocatòries d’oposicions, etc.). Treballarem per la creació d’una oficina d’atenció on es coordinen tots els procediments en una finestra única, que permeta accedir a diferents serveis i informacions de forma àgil i senzilla.

MÉS URBALAB 

Donarem continuïtat i ampliarem la tasca de promoció de l’emprenedoria i de la capacitació laboral que ha tingut lloc a l’Urbalab durant els últims huit anys.

CAMPANYA CONSUM RESPONSABLE 

Promocionarem una cultura de la compra conscient i del consum responsable, mitjançant campanyes de sensibilització i activitats als centres educatius.

APARCAMENT RESERVAT A PROFESSIONALS 

Reservarem places dels aparcaments públics per a l’ús per part d’autònoms i professionals que necessiten desplaçar-se de forma còmoda per la ciutat.

ÀREES INDUSTRIALS AVANÇADES 

Persistirem en la millora de la dotació dels polígons industrials per continuar en la conversió cap a àrees industrials avançades (connexions, infraestructura, serveis, etc.) tal com s’ha fet de la mà de la Generalitat Valenciana els últims huit anys.

OFICINA D’ASSESSORAMENT D’AJUDES URBALAB 

Oferirem la millor mediació possible entre les ajudes dels fons europeus en matèria de desenvolupament econòmic i les empreses beneficiàries. 

AGENTS TIC

Crearem un programa d’acompanyament i alfabetització digital en el qual un equip de persones expertes en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) assessoraran persones que no les utilitzen o no estan familiaritzades en la seua vida quotidiana, per ajudar-les a fer tràmits o gestions administratives de forma telemàtica, com ara sol·licitar ajudes i accedir a serveis públics, o bé ensenyar com fer servir diverses aplicacions i eines digitals bàsiques, com el correu electrònic i les videoconferències.

MÉS TREN +

Pressionarem, des de l’ajuntament, per augmentar la freqüència, fiabilitat horària i qualitat del servei de la connexió de rodalies de Gandia amb València. Seguirem reivindicant, com hem fet sempre, el tren Gandia-Dénia i el desdoblament de la línia Gandia-Cullera. 

OBRADOR COL·LECTIU 

Crearem un obrador municipal compartit, per tal de potenciar el producte local i ajudar els xicotets productors en la tasca de compartir despeses en la producció i la certificació. 

CONSOLIDAR EL MERCAT MUNICIPAL DEL PRADO PER A LA VENDA DE PRODUCTE DE PROXIMITAT 

Col·laborarem amb altres departaments per tal de crear un punt de venda per a totes les persones llauradores de la Safor que vullguen participar.

PROMOCIÓ DELS PRODUCTES LOCALS (ALBERGÍNIA ROJA DE GANDIA, ALBERGÍNIA LLISTADA DE GANDIA, SÉPIA DE GANDIA I ESCAMARLÀ (CIGALA) DE GANDIA 

Establirem la col·laboració amb productors, comerços i restauració de Gandia per a realçar els productes locals i donar-los a conéixer dins i fora de Gandia. 

ETIQUETA DE PRODUCTES AMB ORIGEN LA SAFOR +’+’ 

Promourem l’etiqueta dels productes amb origen la Safor: la comarca ha de ser considerada una unitat econòmica de producció i de comercialització.