CENTRE D’INNNOVACIÓ CREATIVA 

Impulsarem un espai de coworking on hi haurà locals d’assaig per a grups musicals, creadores literàries, dissenyadores i il·lustradores on entre elles puguen compartir idees i col·laborar en projectes i treballs. A més, l’ajuntament oferirà formació, xarrades i inclourà en la programació municipal les artistes locals.

ESPAIS CULTURALS D’ÚS COMPARTIT 

Habilitarem espais compartits per a assajos de grups de danses, muixerangues, rondalles i teatre.

AMPLIAR I MILLORAR LA QUALITAT DE L’OFERTA CULTURAL

Mantindrem i millorarem el nivell de qualitat de l’oferta musical, teatral, cinematogràfica i expositiva actual augmentant la despesa i contractant gestors culturals, portant exposicions de primer nivell en col·laboració amb entitats d’àmbit autonòmic i estatal. 

INVERTIR EN MILLORAR LA UPG

Ampliarem i adequarem les instal·lacions de la UPG perquè hi càpiguen un major nombre de persones i n’ampliarem l’oferta de tallers, cursos i activitats. Remodelarem la seu de la plaça de Loreto. Potenciarem l’oferta de cursos en tots els barris de la ciutat, amb especial atenció als programes formatius en tecnologies de la informació i les comunicacions per a totes les edats i tots els grups socials.

RUTA TURÍSTICA D’ART URBÀ 

Seguirem potenciant l’Art Urbà i els projectes municipals: Serpis Urban Art i Festival Paredes, protegint els murals i estudiant-ne l’ampliació i la conservació, fins i tot declarant BRL algunes obres. Classes magistrals d’autors consolidats.

CICLE DE PERSPECTIVES CONTEMPORÀNIES

Organitzarem cicles de pensament i cultura contemporània durant tot l’any. Programarem conferències i col·loquis amb pensadores i pensadors de referència, que es complementaran amb audiovisuals, exposicions i instal·lacions d’art sempre relacionades amb l’eix temàtic en el qual es vol aprofundir per cada cicle.

AMPLIAREM RECURSOS DEL CEIC ALFONS EL VELL

Ampliarem els recursos del CEIC Alfons el Vell i possibilitarem un espai que permeta treballar en millors condicions este prestigiós organisme cultural.

FESTIVAL “EN TEMPS DEL DUCAT” 

Crearem un festival que inclourà concerts de música antiga des del ducat reial d’Alfons el Vell fins al ducat Borgià. També inclourà recitals i espectacles de teatre i dansa inspirats en els nostres autors literaris clàssics. Les actuacions tindran lloc en espais del nostre patrimoni històric com el Palau Ducal o la Seu, l’església de Sant Roc i es proposarà al monestir de Sant Jeroni. Durant el festival, hi haurà rutes que connecten aquests espais amb la vida dels autors clàssics i dels personatges rellevants del ducat.

PROJECTES DE SUPORT ALS CREADORS 

Impulsarem projectes de recerca, divulgació i suport als creadors/es i a les iniciatives privades complementàries a la programació municipal.

NOU ESPAI CULTURAL A ROÍS DE CORELLA 

Convertirem l’edifici dels actuals jutjats en un espai cultural que albergue exposicions, cursos de la UPG i una biblioteca del barri. 

XEC CULTURAL 

Facilitarem l’accés a la cultura a les persones vulnerables. Garantirem la cultura com a bé de primera necessitat. Oferirem un xec cultural per a les persones vulnerables i joves.

CERTAMEN DE MÚSIQUES QUE CONVIUEN A GANDIA 

Organitzarem certàmens de músiques interculturals per fomentar la integració de diferents cultures que conviuen a Gandia.

FESTIVAL DE JAZZ A LA PRIMAVERA 

Ampliarem la programació musical amb un festival de jazz a la primavera.

CICLES DE CINEMA DE TEMÀTIQUES VERDES (MEDIAMBIENTALS) 

Impulsarem els cicles de cinema amb temàtica de muntanya, ecologista i d’altres àmbits.

PROMOCIÓ DEL TEATRE 

Reforçarem les escoles de teatre, crearem un festival de teatre independent i promourem el teatre amateur.

PLA DE MANTENIMENT D’ESCULTURES 

Crearem un pla de manteniment d’escultures a Gandia, fent una anàlisi del seu estat, tenint en compte les indicacions dels artistes de cada obra. 

+ ESPORTIVES

PLA DE FOMENT D’ESPORTS ALS BARRIS 

Fomentarem i ampliarem el pla de foment als barris de l’esport i els hàbits de vida saludables, aprofitant l’equipament específic de cada barri.

PLA ESTRATÈGIC D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

Continuarem amb l’execució del Pla Estratègic d’Instal·lacions Esportives, que determina les necessitats de manteniment, reforma i ampliació de les existents. 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ ANUAL A LES ESCOLES 

Redactarem un programa d’actuació anual juntament amb els clubs i responsables escolars d’educació física per a donar continuïtat als projectes de cada escola.

FOMENT DELS ESPORTS NO MAJORITARIS 

Fomentarem, conjuntament amb els centres educatius, alternatives als esports majoritaris com el futbol i el basquet, donant més opcions als xiquets i xiquetes. Organitzarem visites dels clubs esportius a les escoles.  Impulsarem els esports de muntanya com l’escalada, el barranquisme o l’espeleologia aprofitant l’entorn natural que tenim.

PLA DE FORMACIÓ ESPECÍFICA ALS CLUBS ESPORTIUS 

Oferirem formació específica als equips directius dels clubs esportius, en qüestions sobre gestió, legislació, responsabilitats i  accés a subvencions, així com formació en mediació de conflictes.

SUBVENCIONS ESPORTIVES A GENT SENSE RECURSOS 

Crearem unes beques esportives, en col·laboració amb els serveis socials,  perquè totes les persones tinguen oportunitats per poder participar en els clubs esportius municipals. 

SUPORT A L’ESPORT FEMENÍ 

Incentivarem la pràctica de l’esport femení i donarem suport a les iniciatives que el promoguen.

TRINQUET

Finalitzarem la construcció del trinquet, crearem l’escola esportiva de pilota valenciana i potenciarem una programació diversificada i continuada. 

ESPORT URBÀ 

Consolidarem l’esport urbà, ampliant la zona de skate park de Roís de Corella, dotant-la de mobiliari urbà, així com enjardinant-la per obtindre zones d’ombres. 

ESPORT COM A RECURS TURÍSTIC

Continuarem treballant per atraure entitats esportives, aprofitant el nostre clima, entorn i instal·lacions per a fer de l’esport un recurs turístic tot l’any. 

` + EDUCACIÓ

 

PLA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Dotarem de més pressupost el programa Xarxa d’Ecoescoles de Gandia, que actualment consta de catorze programes d’educació ambiental. Seguirem organitzant la Fira de Muntanya i crearem una secció oficial de la Mostra de Cine de Muntanya. Reprendrem les setmanes de l’arbre vinculades al dia de l’arbre.

INCREMENTAR EL PRESSUPOST DESTINAT AL MANTENIMENT DELS CENTRES PÚBLICS 

Incrementarem el pressupost de manteniment dels centres i millorarem la coordinació entre les direccions els centres i els serveis municipals per garantir un funcionament àgil i de qualitat. 

DEFENSAR LES LÍNIES DELS CENTRES PÚBLICS DE GANDIA 

Vetllarem per l’equitat entre les escoles públiques i les concertades, garantint la distribució igualitària de l’alumnat i dels recursos personals.

ESCOLETES INFANTILS MUNICIPALS INNOVADORES I CAPDAVANTERES

Dotarem dels recursos humans, materials i pedagògics necessaris perquè les escoles infantils municipals esdevinguen un exemple d’educació pública de qualitat, d’innovació educativa i de respecte per al seu alumnat, les seues famílies i les seues treballadores.

PROGRAMES DE SUPORT ESCOLAR FORA DE L’HORARI LECTIU

Reactivarem els programes de suport escolar fora de l’horari lectiu

impulsats i subvencionats per l’ajuntament per atendre

adequadament l’alumnat amb necessitats socials, cognitives o físiques.

PROGRAMA D’INTERCANVI DOCENT

Crearem el programa d’intercanvi docent, d’adhesió voluntària, entre els centres educatius de la ciutat, per tal de compartir experiències, augmentar la col·laboració i el suport entre els diversos equips docents, afavorint la innovació.

ACTES EDUCATIUS PER TOTA LA CIUTAT

Descentralitzarem la celebració dels actes educatius organitzats des de l’ajuntament, garantint l’accés i la participació de tots els centres educatius de la ciutat.

MANUAL EDUCATIU ANUAL

Confeccionarem el “Manual Educatiu Anual” on es recollirà tota l’oferta formativa de la ciutat, de manera funcional i a l’abast de totes i tots els docents de la ciutat.

ESCOLETA MATINERA

Crearem l’escola matinera en totes les escoles públiques de la ciutat, subvencionades amb fons públics, on els alumnes d’infantil i primària puguen accedir al centre més matí, per tal de garantir la conciliació de les famílies que ho necessiten.

IMPLANTACIÓ DE CICLES FORMATIUS

Assegurarem la participació i la coordinació de totes les entitats implicades en la implantació dels vint-i-cinc cicles formatius previstos en el programa Edificant.

PROGRAMA CONTRA L’ABSENTISME JUVENIL

Crearem un pla específic per a l’alumnat adolescent que, per diversos motius, siga absentista, amb acompanyament especialitzat, control i creació d’alternatives educatives i laborals que garantisquen la seua reincorporació al sistema educatiu o faciliten el pas al món laboral.

GANDIA CIUTAT UNIVERSITÀRIA

Fomentarem les negociacions amb el Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València (CIG-UV) i el campus de la UPV de Gandia per tal de seguir treballant conjuntament la seua implicació amb el teixit empresarial i social de la comarca, per fer possible la implantació de graus i postgraus, la creació de càtedres i instituts d’investigació arrelats al territori, tant com la dinamització i la producció cultural.

 

+ FESTIVES

ESPAI CIUTADÀ DE LA FESTA FALLERA

Crearem l’Espai Ciutadà de la Festa Fallera, un espai on l’ajuntament crearà una programació oberta per a tots i totes.  I a més, farem un programa municipal on aparega la programació oberta de cada comissió fallera de Gandia.

CONSELL DE FIRA I FESTES

Ampliarem la participació del sector cultural local a la Fira i Festes, creant el Consell de Fira i Festes i cedint espais als col·lectius de Gandia on tinguen visibilitat i puguen realitzar actuacions.

 

 

+ PATRIMONI I MEMÒRIA

 

CASTELL DE BAIRÉN COM A REFERÈNCIA DE TURISME CULTURAL

Impulsarem la darrera fase d’excavació, consolidació i posada en valor del castell de Bairén, fent d’ell un parc arqueològic completament obert que el convertirà en una referència del turisme patrimonial nacional i estatal.

ESPAI D’INTERPRETACIÓ DELS CLÀSSICS A LA CAPELLA DE L’ASSUMPCIÓ 

Finalitzarem les obres de restauració a la capella de l’Assumpció per a habilitar l’espai com a centre d’acollida de visitants i espai d’interpretació del centre històric i dels clàssics, per dignificar les figures de Joan Roís de Corella, Ausiàs March i Joanot Martorell. 

RESTAURACIÓ DE LES ERMITES DE SANT ANTONI I MARTORELL 

Intervindrem en les ermites de Sant Antoni i Martorell per evitar el seu deteriorament i poder posar-les a disposició de la ciutadania com a espais per a usos socials i veïnals.

MUSEU DE LA VILA DE GANDIA AL PALAU DUCAL 

Habilitarem la planta superior del Palau Ducal per a instal·lar allí el Museu de la Vila de Gandia i un espai d’exposicions temporals i activitats culturals.

AMPLIACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ AL MUSEU ARQUEOLÒGIC 

Fomentarem la tasca del Museu Arqueològic de Gandia i programarem activitats culturals diverses per fer-ne una institució de referència a tot l’àmbit valencià.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA COVA DEL PARPALLÓ 

Inaugurarem el Centre d’Interpretació de la cova del Parpalló i millorarem les condicions d’accessibilitat al jaciment, catalogat com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO.

ADQUIRIR LA COVA DE LES MERAVELLES

Adquirirem les parcel·les on se situa la cova de les Meravelles per a obrir una via d’accés a aquest espai mediambiental i arqueològic des del Morabit de Marxuquera.

RESTAURAR LES ALQUERIES DEL GALL I LES BOLES 

Apostarem per reparar i dignificar les alqueries municipals del Gall i de les Boles com a espais oberts a la ciutadania amb funcions culturals.

ESPAI DE MEMÒRIA DEL PORT 

Crearem un Espai de la Memòria del Port on queden reflectides la història del Port, la creació del ferrocarril, els bombardejos de la Guerra Civil i el posterior exili, a més de la importància comercial en els anys d’esplendor agrària, l’activitat pesquera o la més actual com a punt de connexió turística amb les Illes.  

DIGNIFICACIÓ DE LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME

Seguirem treballant per la dignificació i suport a les víctimes de la violència política franquista comprometent-nos amb les famílies a continuar amb la recerca dels cossos de les persones desaparegudes. Així com la creació d’un espai memorialístic que recorde les víctimes.  

CENS DE REPRESALIATS

Actualitzarem el cens de represaliats de Gandia fins l’any 1978.

CREACIÓ DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Crearem un departament específic per a la promoció i normalització del valencià. Prendrem mesures per garantir el compliment dels reglaments d’usos lingüístics, com ara amb la creació de comissions de compliment amb competències per intervenir en casos d’incompliments.

SERVEI S’ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC PROACTIU 

Fomentarem i donarem major difusió als serveis que oferta el departament de normalització lingüística de l’Ajuntament de Gandia. 

CURSOS DE VALENCIÀ PER A PERSONES NOUVINGUDES

Oferirem cursos presencials i en línia, adaptats a les necessitats de la població, ampliant l’oferta dels cursos de valencià de la UPG i els grups de conversa i preparació de les proves de la JQCV a la biblioteca. 

VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC 

Fomentarem l’intercanvi lingüístic entre persones que vullguen aprendre la nostra llengua. 

CAMPANYES DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 

Farem campanyes de sensibilització i conscienciació per arribar a la ciutadania: campanyes d’acollida a les persones nouvingudes, convocatòria de premis per promoure l’ús del valencià en el comerç local i impulsar el cinema en valencià, entre d’altres.